Behandling, egenvård & strategier

Vägen till förbättring

Att lära känna våra aktivitetsnivåer är avgörande för att leva på EGNA villkor. 
Aktiviteter ÄR livsbejakande men kan vara överväldigande när kroppen skriker av smärta och när hjärnan gråter av utmattning. Det kan kännas oerhört begränsande att inte längre kunna göra allt som vi är vana vid men att acceptera en dag i taget och bibehålla ett positivt tänkande gör stor skillnad.
Försök att utgå från förutsättningar snarare än att se begränsningar och misslyckande. 
Föreställ dig att det kommer bli bättre och tro på dig själv så blir livets utmaningar lättare att smälta. Visa medkänsla och tålamod gentemot dig själv och utgå från hela kroppen & sinnet.
Ett holistiskt synsätt är viktigt – från diagnos till acceptans och för lyckade behandlingsstrategier.

Vi är olika. Vi drabbas i varierande utsträckning och vi har olika förutsättningar att utgå från.

Jag utgår från balans mellan andning – aktiviteter – näring – återhämtning.
ALLA aktiviteter räknas. Även de sociala och mentala. 
Behandlingar och strategier – oavsett ifall dessa är läkemedel, lågintensiv träning, psykoterapi, andningstekniker, kreativ terapi eller annat så måste dessa utgå från egna nivåer inom aktivitetsförmåga, rörelseförmåga, kognitiv förmåga, smärtanalys samt bredd av fatigue, utmattning, stress, övriga symtom och parallella diagnoser.
En kombinerad behandlingsplan med läkemedel och livsstrategier har visat mest framgång i detta sammanhang. Fokus bör utgå från helheten och utöver smärtlindring så behöver vi balans i alla kroppens system. 

Vi måste se till hela kroppen och sinnet.

När det inte finns varken botemedel eller optimalt fungerande läkemedel i dagsläget är det tämligen naivt att endast förlita sig på medicin.
Det är viktigt att behandla orsak, att ta kontroll över sin egen situation och att själv finna vägen till livsglädje. 
Våga berätta för anhöriga, lära oss att be om hjälp och bli bättre på att delegera är en god start. 
Det går att leva med smärta om vi accepterar dagen som den är, finner balans inom våra egna aktivitetsfönster och tar ett steg i taget. 
Det finns även hjälpmedel som kan avlasta och underlätta vid funktionsnedsättning.
En kombination av läkemedel och icke-medicinska behandlingar samt livsstrategier kan balansera signalsubstanserna i nervsystemet, lindrar symtom och öka välmåendet. 

Det finns ökad livskvalitet om vi accepterar att förändring tar tid och att förbättring sker långsamt. 

I kommande bok berättar jag mer ingående men tills vidare så kommer några tips på egenvård och annat nyttigt. Om vi vet HUR så kan vi minska smärta, fatigue, stress, utmattning, oro, ångest, nedstämdhet, depression och sömnproblem. Med rätt verktyg KAN vi förbättra rörlighet, sova bättre och öka välmåendet i hela kroppen och knoppen. 

Fibromyalgia from fact to fiction to the future, Professor Andrea Nicol

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.