Utredning & Diagnos

Känns det som kolsyra i kroppen eller lider du av skrikande smärta överallt?
Har du bultande ben eller känns det som ryggskott i hela ryggraden från svanskotan till nacken?
Har du kanske kronisk migrän, tinnitus och hjärndimma?
Har du låsningar och inflammationer i höfter, knän, vrister, handleder och nacke?
Har du så kraftig smärta i bröstkorgen att det känns som knivhugg eller hjärtinfarkt?
Känns det som ett tryck runt skallen och att du drabbats av alzheimers?
Har du svårt att koncentrera dig eller att minnas?
Kanske du glömmer orden och har svårt att avsluta en mening?
Upplever du svårigheter att sitta, stå eller gå?
Har du svårt att sträcka ut armarna eller lyfta dem över huvudet utan kraftig smärta?
Har du muskelfunktionsbortfall och upplever du episoder av förlamning, yrsel och svimningsanfall?
Upplever du dig själv som nedstämd eller deprimerad? 
Har du drabbats av posttraumatisk stress eller panikångest till följd av tidigare eller pågående trauma?
Upplever du rent av kroppsliga symtom till följd av trauma?
Upplever du extrem trötthet som inte går att vila bort, lider du av influensaliknande symtom och förvärras dina symtom fysiskt och kognitivt vid aktiviteter i allt från vardagsliv till arbetsliv?
Upplever du långvariga symtom från nervsystemet och smärtsystemet?
Har du besvär från flera organsystem?

Allt detta och mycket mer kan du uppleva om du har fibromyalgi. 
På en låg nivå upplever du endast milda besvär och kanske inte så mycket av ovanstående men ju högre nivå du befinner dig på ju mer checkar du av från listan.
I många fall är dessa exempel endast lite av allt elände som du upplever dagligen. 
Det är vanligt med minst ett femtiotal symtom från kroppens olika organsystem samt flertalet parallella diagnoser.
Det finns inget botemedel men det finns saker vi kan göra för ökad livskvalitet. 

Oavsett om en diagnos uppstår som följd av skada, kraftigt virus eller annan långvarig infektion, fysiskt eller psykiskt trauma så är det viktigt att så tidigt som möjligt få korrekt diagnos som grund till en individanpassad behandlingsplan.
Idag ställs diagnosen fibromyalgi vanligen vid smärtklinik eller annan specialist via remiss från primärvården. Utredningen görs utifrån diagnoskriterier som utreder nivåer av smärta, fatigue, fysisk och kognitiv funktion samt aktivitetsförmåga.
Att inte vara ensam och att engagera närstående är en god idé av flera skäl. 
En sjukdom drabbar såväl familjer som ensamstående.
Vi måste se till helheten ur ALLA perspektiv!

Här finner du underlag för utredning och hur du får korrekt diagnos baserat på fakta, forskning och patientperspektiv.

Artiklar Utredning & Diagnos

Har jag fibromyalgi och/eller ME/CFS

Har jag fibromyalgi och/eller ME/CFS

Innan man utreder fibromyalgi eller ME/CFS så är det viktigt att utesluta diagnoser som kan ge liknande symtom men kan gå att behandla eller rent av bota. Exempel på dessa vid fibromyalgi kan vara inflammatoriska reumatiska sjukdomar, hypotyreos, biverkningar av läkemedel,…

Vägen till diagnos

Vägen till diagnos

Utredning & diagnos sker mestadels på smärtklinik via remiss från primärvården. Det går även att skriva egen vårdbegäran. Särskilda diagnos-kriterier föreligger och utredningen är aktuell först efter att man uteslutit andra diagnoser genom blodanalys, dialog och undersökning.En utredning görs av…

Aktivitetsnivå & Acceptans

Aktivitetsnivå & Acceptans

Alla diagnoser drabbar i varierande utsträckning och det är viktigt att utgå från vilken nivå man befinner sig på för att inte försämras ytterligare.Det är också viktigt att inte helt undvika exponering som kan leda till undvikande och inaktivitet.Balansen mellan…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.