Fakta & Forskning

Det är viktigt att forskningen framskrider för att förbättra de dåliga odds som drabbade möter idag. Det finns inget botemedel och individuell behandling som borde vara en självklarhet är sällan det. Det är fortfarande mycket vi inte vet om tillstånd som fibromyalgi, där smärta och fatigue står i centrum, men detta vet vi bland annat:
Smärthämningen fungerar inte normalt och smärtan löper amok – som ett brandlarm du inte kan stänga av. En kedjereaktion av symtom följer naturligtvis och flera av kroppens system utöver nervsystemet påverkas i varierande utsträckning.
Gliaceller är aktiverade och det talas om ett samspel mellan immunsystem och nervsystem. Autoantikroppar kan vara en möjlig bidragande orsak till fibromyalgi och man har funnit att ett minskat antal nervfibrer kan spela en betydande roll. 
Att östrogenreceptorer kan reglera känsligheten för smärta är också en av flera teorier där mer forskning kan vara värdefull. Forskningen är minst sagt betydande men hur applicerar vi forskningsfynd till verklighet och fungerande behandling?

Kan vi behandla eller programmera om ett smärtsystem som löper amok?
Hur behandlar vi ett immunsystem som angriper det egna immunförsvaret?
Vad innebär ett underskott av nervfibrer i huden och kan detta behandlas på något sätt?
Vilken roll spelar aktivering av gliacellerna, vad innebär detta och hur skulle en framtida behandling kunna se ut?
Vad vet vi egentligen om hormonell påverkan vid smärta och fatigue och hur kan detta hanteras bättre inom vården idag?
Finns det outnyttjade medicinska behandlingar som man skulle kunna använda sig av vid behandling av olika former av smärta, fatigue, hormonella störningar och autoimmunitet samt för ett välfungerande nervsystem?

Dessa frågor är det många som önskar svar på och här finner du mer fakta, forskning utifrån proffesion och patientperspektiv.

Artiklar Fakta & Forskning

När smärtan blivit ett brandlarm som inte går att stänga av

När smärtan blivit ett brandlarm som inte går att stänga av

Smärta är en livsviktig varningssignal men vid fibromyalgi har symtomet blivit en sjukdom.Smärtan kan vara allt ifrån lindrig till olidlig och livslång (där episoder av kramper, domningar, förlamning och medvetslöshet kan förekomma.)Låt oss synliggöra fibromyalgi för alla drabbade i hopp…

Kunskap är första steget mot en bättre vardag

Kunskap är första steget mot en bättre vardag

I kommande bok belyser jag mer fakta och forskning samt patientperspektiv. Med ökad kunskap och inblick i drabbade individers vardag kanske det blir lättare att förstå och åtgärda. Ofta står en frustrerad allmänläkare och ett team av hälso- och sjukvårdspersonal…

Det finns inget botemedel men forskning pågår

Det finns inget botemedel men forskning pågår

Vad fibromyalgi beror på är till stora delar oklart. I mitt eget fall tog det lång tid för sjukdomen att utvecklas från knappt märkbar till värsta tänkbara och det tog ännu längre tid att få diagnos. Ett holistiskt synsätt är väsentligt…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.