Behandling, Egenvård & Strategier

Vi har alla olika bakgrund till vår diagnosdebut och vi är unika som individer. 
Vi har varierande behov och premisser. 
Att vi behöver individuella behandlingsstrategier liksom de som behandlas för cancer eller annan sjukdom borde vara givet.
Det borde vara en självklarhet att vi ser till helheten och har ett holistiskt synsätt.
Om vi utgår från vad en människa behöver för att fungera optimalt så finns det mycket vi kan göra för ökad livskvalitet.
Exempelvis kan det var förebyggande övningar samt strategier för att avleda överväldigande känslor och signaler utan att hamna i undvikande beteende. 
En kombination av icke-medicinska och medicinska behandlingar är i dag den bästa rehabiliteringen vid långvarig smärta och fatigue. 
Jag talar även mycket om vikten av egenvård och kunskap som en del av vardagen. 
Egenvård kan vara andningsövningar, djupavslappning, mindfulness, meditation, pacing, fysioterapi, psykoterapi, kreativ terapi, specialkost, lågintensiv träning, hjälpmedel och tryckavlastande produkter med mera.
Allt hänger samman och vid långvarig smärta är kamp- och flykt systemet mer eller mindre alltid påslaget. Dessutom hämmas kroppens produktion av signalsubstanser och måbra-hormon vid tillstånd som exempelvis fibromyalgi.
Smärta leder ofta till ökad stress, ångest och depression vilket i sin tur ökar spänningar, smärta samt fatigue.
En ond cirkel uppstår lätt och det kan vara svårt att bryta när du är mitt i stormens öga.
Kan vi förbättra ett system kan det leda till förbättringar i fler system – eftersom allt hänger samman.
Det finns inget botemedel men det finns behandlingsstrategier som kan ge lindring. 
Aktivitetsbalans är nyckelord och det är viktigt att acceptera att förändring sker långsamt. 

Här finner du tips och råd utifrån fakta, forskning och patientperspektiv.

Artiklar Behandling, Egenvård & Strategier

Vägen till förbättring

Vägen till förbättring

Att lära känna våra aktivitetsnivåer är avgörande för att leva på EGNA villkor. Aktiviteter ÄR livsbejakande men kan vara överväldigande när kroppen skriker av smärta och när hjärnan gråter av utmattning. Det kan kännas oerhört begränsande att inte längre kunna göra…

Andning & djupavslappning

Andning & djupavslappning

Vi måste andas för att leva och för mig börjar återhämtningen och egenvården med att lära sig att andas på rätt sätt. Ha tålamod och karaktär ifall du vill uppnå resultat. Bra andningsövningar får gärna utföras dagligen för att lindra…

Lågintensiv träning

Lågintensiv träning

Rörelse är viktigt för kroppen och träning stimulerar våra signalsubstanser och hormoner. Det kan vara svårt att röra sig när man försämras av minsta lilla så ha inte för höga krav på dig själv. Några minuter är bättre än ingenting…

Fysioterapi, medicinsk laser och lymfmassage

Fysioterapi, medicinsk laser och lymfmassage

Kroppen är gjord för rörelse men när allt gör ont är det inte alltid lätt. Utgå alltid från egna förutsättningar och gå inte över aktivitetsnivåerna. Egenvård är en viktig del för att påskynda läkning men det måste vara individuellt anpassat och ska…

Psykoterapi, mental stimulans och kreativ terapi 

Psykoterapi, mental stimulans och kreativ terapi 

Psykoterapi kan lindra symtom genom att se till bakomliggande orsak och trauma.Allt hänger samman och även psykiskt trauma kan ge kroppsliga besvär.När det känns som att omgivningen inte accepterar oss eller när isoleringen leder till ensamhet kan det vara bra…

Äta bör man annars dör man

Äta bör man annars dör man

Vi behöver bränsle för att ladda batterierna och näringsrik kost samt en god vätskebalans är en förutsätting för att leva.En varierad och hälsosam kost är ALLTID viktig och vid sjukdom behöver vi energi för att återhämta oss. Många som lider av…

Återhämtning och pacing

Återhämtning och pacing

Aktiviteter ska varvas med vila och är en nödvändig livsstrategi vid närvaro av kronisk smärta och fatigue. ALLA aktiviteter räknas och utgör basen i en fungerande vardag med tillstånd som fibromyalgi och ME där det handlar om att inte köra…

Medicinska behandlingar

Medicinska behandlingar

Vad gäller medicinering så hänvisar jag i första hand till behandlande läkare och understryker att läkemedel bör föreskrivas utifrån behov, symtombild & smärtanalys samt att denna patientgrupp är extremt lättpåverkade för biverkningar och toleransutveckling.Jag talar av egen erfarenhet och lutar…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.