Allmänt

Ett holistiskt synsätt

Allmänt om fibromyalgi. Fibromyalgi är en multisystemsjukdom som drabbar hela kroppen med smärta, fatigue och influensaliknande besvär. Samt fysiska och kognitiva funktionsnedsättninga. Parallella diagnoser och olika symtom kan förekomma i varierande utsträckning och påverka kroppens olika organsystemsystem där nervsystemet är mest centralt. 
Oavsett diagnos är det viktigt att se till helheten och att behandla hela kroppen med alla dess komplexa organ och system. Hjärnan är dockmakaren och nervsystemet drar i trådarna. Vi måste andas, äta, röra oss och återhämta oss för att fungera optimalt.
Det är också viktigt att se samband mellan orsak och diagnos. 
Det finns inget botemedel mot fibromyalgi och sjukdomen är oftast livslång. 
Symtomen och smärtan varierar i utsträckning. Från knappt märkbar till värsta tänkbara. 
Att inte överskrida sina aktivitetsnivåer är en nödvändig livsstrategi för att inte försämras ytterligare. 
Vi har olika bakgrund till debuten och vi är unika som individer. 
Vi har varierande behov och premisser. 
Att vi behöver individuella behandlingsstrategier liksom de som behandlas för cancer eller annan sjukdom borde vara självklart.
Allt hänger samman och vid långvarig smärta är kamp- och flykt systemet mer eller mindre alltid påslaget. Dessutom hämmas kroppens produktion av signalsubstanser och måbra-hormon vid tillstånd som exempelvis fibromyalgi.
Smärta leder ofta till ökad stress, ångest och depression vilket i sin tur ökar spänningar, smärta samt fatigue.
En ond cirkel uppstår lätt och det kan vara svårt att bryta när du är mitt i stormens öga.
Kan vi förbättra ett system kan det leda till förbättringar i fler system – eftersom allt hänger samman.
På denna sida kan du läsa mer om fakta och forskning, utredning och diagnos samt behandling, egenvård och strategier.

Fakta & Forskning

När smärtan blivit ett brandlarm som inte går att stänga av

När smärtan blivit ett brandlarm som inte går att stänga av

Smärta är en livsviktig varningssignal men vid fibromyalgi har symtomet blivit en sjukdom.Smärtan kan vara allt ifrån lindrig till olidlig och livslång (där episoder av kramper, domningar, förlamning och medvetslöshet kan förekomma.)Låt oss synliggöra fibromyalgi för alla drabbade i hopp…

Kunskap är första steget mot en bättre vardag

Kunskap är första steget mot en bättre vardag

I kommande bok belyser jag mer fakta och forskning samt patientperspektiv. Med ökad kunskap och inblick i drabbade individers vardag kanske det blir lättare att förstå och åtgärda. Ofta står en frustrerad allmänläkare och ett team av hälso- och sjukvårdspersonal…

Det finns inget botemedel men forskning pågår

Det finns inget botemedel men forskning pågår

Vad fibromyalgi beror på är till stora delar oklart. I mitt eget fall tog det lång tid för sjukdomen att utvecklas från knappt märkbar till värsta tänkbara och det tog ännu längre tid att få diagnos. Ett holistiskt synsätt är väsentligt…

Utredning & diagnos

Har jag fibromyalgi och/eller ME/CFS

Har jag fibromyalgi och/eller ME/CFS

Innan man utreder fibromyalgi eller ME/CFS så är det viktigt att utesluta diagnoser som kan ge liknande symtom men kan gå att behandla eller rent av bota. Exempel på dessa vid fibromyalgi kan vara inflammatoriska reumatiska sjukdomar, hypotyreos, biverkningar av läkemedel,…

Vägen till diagnos

Vägen till diagnos

Utredning & diagnos sker mestadels på smärtklinik via remiss från primärvården. Det går även att skriva egen vårdbegäran. Särskilda diagnos-kriterier föreligger och utredningen är aktuell först efter att man uteslutit andra diagnoser genom blodanalys, dialog och undersökning.En utredning görs av…

Aktivitetsnivå & Acceptans

Aktivitetsnivå & Acceptans

Alla diagnoser drabbar i varierande utsträckning och det är viktigt att utgå från vilken nivå man befinner sig på för att inte försämras ytterligare.Det är också viktigt att inte helt undvika exponering som kan leda till undvikande och inaktivitet.Balansen mellan…

Behandlingar, egenvård & livsstrategier

Vägen till förbättring

Vägen till förbättring

Att lära känna våra aktivitetsnivåer är avgörande för att leva på EGNA villkor. Aktiviteter ÄR livsbejakande men kan vara överväldigande när kroppen skriker av smärta och när hjärnan gråter av utmattning. Det kan kännas oerhört begränsande att inte längre kunna göra…

Andning & djupavslappning

Andning & djupavslappning

Vi måste andas för att leva och för mig börjar återhämtningen och egenvården med att lära sig att andas på rätt sätt. Ha tålamod och karaktär ifall du vill uppnå resultat. Bra andningsövningar får gärna utföras dagligen för att lindra…

Lågintensiv träning

Lågintensiv träning

Rörelse är viktigt för kroppen och träning stimulerar våra signalsubstanser och hormoner. Det kan vara svårt att röra sig när man försämras av minsta lilla så ha inte för höga krav på dig själv. Några minuter är bättre än ingenting…

Fysioterapi, medicinsk laser och lymfmassage

Fysioterapi, medicinsk laser och lymfmassage

Kroppen är gjord för rörelse men när allt gör ont är det inte alltid lätt. Utgå alltid från egna förutsättningar och gå inte över aktivitetsnivåerna. Egenvård är en viktig del för att påskynda läkning men det måste vara individuellt anpassat och ska…

Psykoterapi, mental stimulans och kreativ terapi 

Psykoterapi, mental stimulans och kreativ terapi 

Psykoterapi kan lindra symtom genom att se till bakomliggande orsak och trauma.Allt hänger samman och även psykiskt trauma kan ge kroppsliga besvär.När det känns som att omgivningen inte accepterar oss eller när isoleringen leder till ensamhet kan det vara bra…

Äta bör man annars dör man

Äta bör man annars dör man

Vi behöver bränsle för att ladda batterierna och näringsrik kost samt en god vätskebalans är en förutsätting för att leva.En varierad och hälsosam kost är ALLTID viktig och vid sjukdom behöver vi energi för att återhämta oss. Många som lider av…

Återhämtning och pacing

Återhämtning och pacing

Aktiviteter ska varvas med vila och är en nödvändig livsstrategi vid närvaro av kronisk smärta och fatigue. ALLA aktiviteter räknas och utgör basen i en fungerande vardag med tillstånd som fibromyalgi och ME där det handlar om att inte köra…

Medicinska behandlingar

Medicinska behandlingar

Vad gäller medicinering så hänvisar jag i första hand till behandlande läkare och understryker att läkemedel bör föreskrivas utifrån behov, symtombild & smärtanalys samt att denna patientgrupp är extremt lättpåverkade för biverkningar och toleransutveckling.Jag talar av egen erfarenhet och lutar…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.