Berättelsen – hur gör jag?

Vad gäller?

Försök hålla berättelsen under 1000 ord eller tre A4-sidor (typsnitt 12/radavstånd 1,5) och ange ifall du vill ha en profilbild på dig själv eller om du föredrar en anonym bild (fjäril.) 
Ange namn, ålder, diagnos och eventuellt yrke samt ifall du vill vara anonym (Då står det anonym istället för namn). För vår egen trygghet har vi inga kommentarer påslagna så man behöver inte oroa sig för den stress som det annars kan medföra. Vill man vara mer synlig så är sidan offentlig och vi välkomnar till att dela berättelser via hemsidan i sociala medier för ökad spridning. 

Vem kan skriva in?

Drabbade och anhöriga såväl som profession är välkomna att dela erfarenheter. Då sidan drivs av anhöriga som hjälper till ideellt – utöver livsscheman som är fyllda till bredden – kan det dröja innan din berättelse blir offentlig. Berättelser med inkorrekt fakta eller som inte hör hemma i sammanhanget kommer inte bli publicerade då vi inte vill sprida felaktigheter.

Varför gör jag det här?

Det finns inget vinstdrivande syfte bakom denna hemsida och jag har fått hjälp med att starta denna plats för att synliggöra kronisk smärta och fatigue i en tid då smärtkliniker stängs ner och det känns som vi tar ett steg bakåt snarare än framåt. Det finns mycket vi kan göra för att öka livskvalitet i dessa sammanhang men vi behöver stöd och hjälp för att lyckas. Att dela våra erfarenheter kanske kan främja forskningen och ge drabbade, anhöriga samt profession tips om hur vi kan gå vidare framåt.
Varje berättelse och erfarenhet är unik – vi välkomnar både solsken och mörker 🦋

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.