Utredning & Diagnos

 • Utredning & Diagnos

  Har jag fibromyalgi och/eller ME/CFS

  Innan man utreder fibromyalgi eller ME/CFS så är det viktigt att utesluta diagnoser som kan ge liknande symtom men kan gå att behandla eller rent av bota. Exempel på dessa vid fibromyalgi kan vara inflammatoriska reumatiska sjukdomar, hypotyreos, biverkningar av läkemedel,…

 • Utredning & Diagnos

  Vägen till diagnos

  Utredning & diagnos sker mestadels på smärtklinik via remiss från primärvården. Det går även att skriva egen vårdbegäran. Särskilda diagnos-kriterier föreligger och utredningen är aktuell först efter att man uteslutit andra diagnoser genom blodanalys, dialog och undersökning.En utredning görs av…

 • Utredning & Diagnos

  Aktivitetsnivå & Acceptans

  Alla diagnoser drabbar i varierande utsträckning och det är viktigt att utgå från vilken nivå man befinner sig på för att inte försämras ytterligare.Det är också viktigt att inte helt undvika exponering som kan leda till undvikande och inaktivitet.Balansen mellan…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.