Profession

Underkategori för berättelser - professionens berättelser hamnar här

  • Profession

    Fibromyalgi drabbar i olika nivåer

    Fibromyalgi börjar oftast lite smygande och fler och fler besvär tillkommer, stannar allt längre och upplevs allt svårare. Därför kan man inte utan vidare jämföra olika personer med fibromyalgi. Man behöver fastställa på vilken nivå i sjukdomsaktivitet man ligger på.  LITE…

  • Profession

    Känslofokuserad psyklogisk behandling

    Vi riktar oss till personer som har långvarig primär, smärta fibro, ibs, tinnitus etc, dvs de tillstånd eller symtom som man tenderar att ha samtidigt och där man ser att centrala nervsystemet har en störd funktion men inte en skada. Aktuellt forskningsprojekt inom…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.