Utredning & Diagnos

Har jag fibromyalgi och/eller ME/CFS

Innan man utreder fibromyalgi eller ME/CFS så är det viktigt att utesluta diagnoser som kan ge liknande symtom men kan gå att behandla eller rent av bota. 
Exempel på dessa vid fibromyalgi kan vara inflammatoriska reumatiska sjukdomar, hypotyreos, biverkningar av läkemedel, B-12 brist, blodbrist, leukemi, lymfom, bröstcancer. Exempel på dessa vid ME kan vara blodbrist, sköldkörtelsjukdom, diabetes.

Dessa frågor kan fungera som ett underlag vid misstanke om fibromyalgi eller ME/CFS. Detta underlag utgår från Bragée- och smärtklinikernas generella utredningar.
Uppfyller du flertalet av följande kriterier bör du uppsöka vården för vidare utredning.

 • Hur mycket trötthet upplever du i snitt och dagligen från 0 – 10 (0=ingen, 10=outhärdlig, maximal) 
 • Hur mycket smärta upplever du i snitt och dagligen från 0- 10 (0= ingen, 10=outhärdlig, maximal)

Har du svarat högt på dessa frågor kan du fortsätta vidare. 
Smärtan är mest central vid fibromyalgi medan tröttheten är mest central vid ME/CFS. 

 • Har du nytillkommen, oförklarad, ihållande eller ständigt återkommande utmattning, både fysiskt och mentalt, som hämmar och sänker aktivitetsnivån och inte beror på aktuell stor ansträngning och inte upphör i vila.
 • Har du ansträngningsutlöst försämring, sjukdomskänsla och eller smärta (PEM) med förlängd återhämtningsperiod så att full återhämtning kan ta mer än 24 timmar?
 • Förvärras symtomen av all typ av ansträngning eller stress, även av måttlig ansträngning eller normala aktiviteter?
 • Stämmer det att du INTE känner dig utvilad efter sömn eller att du har störning i sömnmönster eller dygnsrytm?
 • Har du ledvärk och eller muskelvärk utan svullnad eller rodnad, och/eller signifikant huvudvärk av ny typ eller svårighetsgrad?

Vid fibromyalgi och ME/CFS är det vanligt att man har olika störningar från nervsystemet som påverkar det kognitiva systemet, tanke och minnesförmåga. Har du haft två eller fler av dessa symtom?

 • Nedsatt koncentrationsförmåga och korttidsminne, glömmer ord
 • Överkänslighet för ljus och ljud, kognitiv och/eller emotionell belastning som kan leda till försämring och/eller ångest
 • Perceptuell/sensorisk störning, som svårighet uppfatta sinnesintryck, känna mig förvirrad
 • Svårt att orientera mig
 • Långsam tankeverksamhet
 • Muskelsvaghet
 • Koordinationssvårigheter, som svårigheter att röra mig mjukt och bra eller arbeta med händerna

ME och fibromyalgi räknas som multisystemsjukdomar eftersom flera av kroppens organsystem påverkas av diagnoserna. 
För diagnosen ME/CFS ska minst två organsystem vara påverkade och vid fibromyalgi är det inte ovanligt med symtom från i stort sett alla organsystemen.

Dessa är:

 • Cirkulationssystemet – omfattar hjärtat och blodkärlen som levererar syre och näringsämnen till kroppen 
 • Respirationssystemet – luftvägarna för syre till lungorna som producerar koldioxid  
 • Nervsystemet – omfattar hjärna och nerver som inhämtar och behandlar information via nervceller och vidarebefordrar nervimpulser via nervceller
 • Hormonsystemet – de endokrina organen producerar hormoner och exempel på viktiga sådana körtlar är hypofysen, sköldkörteln, bukspottkörteln, tallkottkörteln samt testiklar och äggstockar 
 • Immunsystemet – immunförsvaret skyddar kroppen mot sjukdomar
 • Integumentsystemet – består av kroppens yttre skikt som hud, hår och naglar
 • Lymfsystemet – via lymfkärl, mjälten och brässen transporteras vätska från kroppens vävnader tillbaka till blodomloppet     
 • Muskelsystemet – ger kroppen rörelseförmåga tillsammans med skelettsystemet
 • Skelettsystemet – ger kroppen struktur, skydd, och ger oss rörelseförmåga tillsammans med musklerna
 • Fortplantningssystemet – består av könsorganen som gör att vi kan föröka oss    
 • Matspjälkning systemet – bearbetar mat via mun, mage och tarmar  
 • Utsöndringssystemet – producerar och för bort urin från kroppen via urinvägarna

Exempel på Autonoma manifestationer

 • Yrsel vid uppresning
 • Hjärtklappning vid uppresning (POTS)
 • Yrsel och/eller svimningskänsla
 • Extrem blekhet
 • Mag/tarm- eller besvär från urinblåsa (inkluderande IBS och nervös blåsa)
 • Hjärtklappning/arytmi, störning av hjärtrytmen
 • Tendens till lågt blodtryck
 • Illamående
 • Andningsbesvär

Exempel på Immunologiska manifestationer

 • Ömma lymfkörtlar
 • Återkommande halsont
 • Influensaliknande symtom, sjukdomskänsla
 • Nya eller förändrade allergisymtom
 • Ny överkänslighet mot mat, medicin och/eller kemikalier

Har dina besvär debuterat i samband med något av följande? Det kan vara flera anledningar.

 • Infektion av troligt virus, exempelvis förkylning, influensa, körtelfeber, covid-19
 • Borrelia infektion
 • Annan infektion, exempelvis bakteriell
 • Mögel, miljöpåverkan i hemmet
 • Annan miljöpåverkan
 • Vaccination
 • Långvarig stress
 • Skada eller  olycksfall
 • Övergrepp, hot psykiskt trauma
 • Överrörlighet, ledbesvär
 • Insjuknande i annan sjukdom
 • Depression eller utmattning
 • Ärftlig sjukdom

Om flertalet punkter av ovanstående stämmer in med PEM som huvudkriterium och har dina besvär pågått i minst tre till sex månader så kan du ha ME/CFS. Du bör uppsöka läkare för vidare utredning.
För diagnosen fibromyalgi svarar du också ja på flertalet av frågorna ovan men bör ÄVEN uppfylla särskilda smärtkriterier som nu följer:

 • Har du haft smärta i minst tre månader?
 • Har smärtan börjat i en kvadrant och spridit sig till kroppens fyra kvadranter?
 • Har du utbredd smärta på båda kroppshalvorna?
 • Har du utbredd smärta både över och under midjan?
 • Flyttar smärtan runt och påverkar den flera delar av kroppen? Exempelvis muskler, bindväv, leder, hud och nerver?
 • Är du mer smärtkänslig än tidigare?
 • Ökar smärtan vid aktivitet, beröring eller när den inte borde göra det?

Stämmer flertalet av punkterna med dina symtom, är flera system drabbade, är smärtan mest central och lider du av utbredd smärta samt onormal trötthet som pågått i minst tre till sex månader i följd som förvärras vid ansträngning så kan du ha drabbats av fibromyalgi. 
Du kan även lida av båda diagnoserna. 
När din husläkare uteslutit andra sjukdomar remitteras du till specialistmottagning. Vidare utredning för fibromyalgi görs vid smärtklinik där man undersöker triggerpunkter och gör en smärtanalys.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.