Anhörig - hur gör jag

Anhörig – Hur gör jag?

Detta är ett forum där du som anhörig kan lära dig mer och du är också välkommen att dela med dig av dina upplevelser.
Är du förälder, barn, eller på annat sätt knuten till någon som lider av exempelvis fibromyalgi, ME/CFS, PTSD, ångest, utmattning, fatigue?
Är du nära anhörig och vill dela med dig av upplevelser, tips, råd eller annat så är du varmt välkommen att skriva in.

Sjukdom drabbar hela familjen och tillsammans kan vi möta livets utmaningar. Att hjälpa, lyfta och stötta varandra skänker ljus även i mörka stunder.

Dessa frågor vänder sig till såväl anhöriga som delar bostad med den drabbade som till vänner och övrig familj eller kollegor. 
Svara på det som du tycker passar in för dig eller skriv fritt om du föredrar det. 
Din berättelse är välkommen oavsett format och ditt stöd kan göra skillnad. 
Tack för din medverkan!

Först lite fakta

Foto: Ett fotografi på dig själv alternativt så lägger vi en fjärilsbild här om du inte vill vara med på bild.
Namn: Ditt namn eller anonym
Ålder: Kan lämnas tomt men kan vara förtjänstfullt för andra att veta.
Sysselsättning: Här kan du ange vad du arbetar med och vilka fritidsaktiviteter som ger livet gulkant.

Anhörig

Sjukdom drabbar ensamstående såväl som familjer. Här berättar du om den i din närhet som drabbats av sjukdom, vilken diagnos personen drabbats av och i vilken usträckning. Här kan du dela en längre berättelse om du vill.
Berätta gärna viken hjälp har ni fått, vilka hinder ni stött på och hur era liv förändrats sedan diagnosen. Här får du gärna berätta om hur sjukdomen debuterade och hur ni hanterar symtomen. Du kan även lägga till tankar kring och om sjukdomen, hur du/ni känner dig/er behandlade eller andra upplevelser genom livet som format dig/er eller blivit en direkt effekt av sjukdomen. Det är här du berättar din historia så som du vill berätta den och har en möjlighet att säga det som du upplever är viktigt att få fram.

Att stötta en anhörig

Att se någon man älskar i lidande är inte kul och ofta önskar man att man hade ett trollspö. Men när det inte finns botemedel eller går att trolla får vi hitta andra vägar. 

Hur insatt är du in din anhörigas situation?

Att känna till vad den drabbade går genom gör det lättare att förstå och stötta. Hur viktigt är detta för dig och har du några tips för andra anhöriga?

Hur mycket stöttar du din anhöriga med vårdbesök och dylikt?

Hur hjälper du din anhöriga i vardagen? 

Att hjälpa ekonomiskt och annat

Anhöriga kan stötta drabbade familjer med exempelvis matkasse, bekosta hjälpmedel av olika slag eller att bekosta städhjälp åt det drabbade hushållet. Det kan också vara hjälp med att skjutsa den drabbade till exempelvis vårdbesök eller dylikt. Det kan också vara att fortsätta finnas kvar i den drabbades liv, vilket kan låta som en självklarhet men inte alltid är fallet.

Kan du stötta din anhöriga ekonomiskt eller på annat sätt och har du tips för andra? 

Att hjälpa tills man brister

Upplever du att du riskerar utbrändhet av det extra arbete du måste lägga för vård, omsorg och extra hushållsarbete och har du några tankar eller idéer på hur detta skulle kunna förbättras?
Skulle exempelvis ökade ersättning för städhjälp och dylikt ge avlastning för hushållet och minska risken för utbrändhet även hos den som idag är frisk i hushållet?

Hur mycket av hushållet måste du ta över sedan din anhöriga blivit sjuk?

Hur mycket extra tid upplever du att du måste lägga ner för att stötta din anhöriga med hushållsuppgifter som tidigare var hennes eller hans?

Bästa livsstrategier

Har du några strategier som hjälper dig/er i vardagen? Exempelvis meditation, pacing, kreativ terapi, lågintensiv träning och så vidare. Som anhörig kan detta även vara tips på hur man kan avlasta den drabbade i vardagsliv och övrigt.

Dessa sista frågeställningar är precis som allt annat helt frivilligt och du svarar endast om du vill.
Min förhoppning är att våra åsikter kan göra skillnad. Genom att synliggöra de hinder som finns idag kanske vi kan göra morgondagen bättre.

Hur ser era vårdkontakter ut idag? 
Har ni en sporadisk eller återkommande kontakt med vården? Har ni fallit ur systemet för att de känner att de inte längre behöver hjälpa er (det har ju satts en diagnos) eller anstränger de sig för att försöka hitta lösningar på er situation?

Finns det något ni saknar inom dagens vård samt omsorg och något som du vill lyfta fram?
Något som du känt kanske saknas när ni söker er till vården.

Vad jag vill lyfta fram
Positiva erfarenheter i ert möte med vården.

Hur ser er ekonomiska situation ut och har du några tankar kring hur sjukförsäkringen kan förbättras?
Era erfarenheter kring möte med försäkringskassan och systemet som helhet. Kanske ni inte har några ekonomiska problem eller kanske så har ni inte ens fått någon ekonomisk hjälp? Alla tankar och erfarenhet är värdefulla.

Det finns mycket man skulle kunna göra för att förbättra denna situation och detta är mina funderingar: 
Dina egna tankar och idéer på hur man skulle förbättra eller underlätta för människor i denna utsatta situation i relation till bemötande och ekonomi för på det personliga individuella planet.

Här kan du se hur jag lagt upp min berättelse som ett exempel

Här kan du ställa frågor eller skicka in din berättelse

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.