Fakta & Forskning

När smärtan blivit ett brandlarm som inte går att stänga av

Smärta är en livsviktig varningssignal men vid fibromyalgi har symtomet blivit en sjukdom.
Smärtan kan vara allt ifrån lindrig till olidlig och livslång (där episoder av kramper, domningar, förlamning och medvetslöshet kan förekomma.)
Låt oss synliggöra fibromyalgi för alla drabbade i hopp om ökad förståelse och snar lindring. 

Fibromyalgi FM är vanligtvis en livslång multisystem- och smärtsjukdom som drabbar kvinnor i högre utsträckning än män. Vi är miljontals över världen och det finns ett stort mörkertal.
Varje berättelse och upplevelse är unik då FM liksom alla diagnoser varierar i utsträckning, men gemensamt är att flera system drabbas med fokus på nervsystemet och smärtsignalerna. 
Vid fibromyalgi förekommer ökad smärtaktivering i centrala nervsystemet samt vävnadsförändringar.
Utöver smärta så är några av de mest uttalade symtomen; influensaliknande yttringar, uttalad trötthet/fatigue, hjärndimma, sömnstörningar, posttraumatisk stress, och försämring vid aktiviteter (över personens förmåga), mag- och tarmproblem, överkänsliga sinnen.
Symtomen är otaliga och det är vanligt med parallella diagnoser.
Serotonin-produktionen hämmas, kamp/flykt systemet skenar och man ser även hormonell inverkan.
Funktionsnedsättning kan också förekomma – i hela rörelseapparaten såväl som kognitivt.
Vid fibromyalgi är smärtan utbredd över hela kroppen men börjar oftast i en kvadrant för att sedan sprida sig vidare utifrån arton trigger-punkter som är centrerade kring nacke, skuldror, rygg, axlar, bröstkorg, armbågar, ländrygg, höfter och knän. 
Fibromyalgi kan drabba kroppens olika organsystem i varierande utsträckning och dessa berör stora delar av rörelseapparaten samt hjärnan.
De olika systemen är: 

Cirkulationssystemet – omfattar hjärtat och blodkärlen som levererar syre och näringsämnen till kroppen 
Respirationssystemet – luftvägarna för syre till lungorna som producerar koldioxid  
Nervsystemet – omfattar hjärna och nerver som inhämtar och behandlar information via nervceller och vidarebefordrar nervimpulser via nervceller
Hormonsystemet – de endokrina organen producerar hormoner och exempel på viktiga sådana körtlar är hypofysen, sköldkörteln, bukspottkörteln, tallkottkörteln samt testiklar och äggstockar 
Immunsystemet – immunförsvaret skyddar kroppen mot sjukdomar
Integumentsystemet – består av kroppens yttre skikt som hud, hår och naglar
Lymfsystemet – via lymfkärl, mjälten och brässen transporteras vätska från kroppens vävnader tillbaka till blodomloppet     
Muskelsystemet – ger kroppen rörelseförmåga tillsammans med skelettsystemet
Skelettsystemet – ger kroppen struktur, skydd, och ger oss rörelseförmåga tillsammans med musklerna
Fortplantningssystemet – består av könsorganen som gör att vi kan föröka oss    
Matspjälkningsystemet – bearbetar mat via mun, mage och tarmar  
Utsöndringssystemet – producerar och för bort urin från kroppen via urinvägarna

Virus, skada, trauma är några av faktorerna som kan få sjukdomen att debutera och tidig diagnos kan vara avgörande. Trots det tar det i snitt upp till fem år att få diagnos och ofta mycket längre tid än så. I mitt eget fall har sjukdomen börjat efter svåra virusinfektioner i barndomen samt tonåren och gradvis förvärrats under livet till följd av en allvarlig trafikolycka, en komplicerad graviditet/förlossning samt ett flertal traumatiska händelser som drabbat hela kroppen, hjärnan och nervsystemet.
För mig tog det drygt 30 år att bli trodd och få diagnos. Eko av trauma har gett mig bestående skador och jag vet hur illa det kan gå när en människa i lidande pressas för hårt istället för att bli trodd och få chans att läka. 

Balans mellan andning – aktiviteter – näring – återhämtning är viktigt.
Likaså egenvård & behandlingsstrategier.
Alla behandlingar och läkemedel bör utgå utifrån smärtanalys och sjukdomsbild.
Tidig diagnos och rätt behandling kan vara avgörande för ökad livskvalitet.
Det finns inget botemedel och medan vissa finner lindring finns det oändligt många som lider tröstlöst trots alla tänkbara åtgärder. 
Forskningsfynd kan leda till nya behandlingar i framtiden men förändring sker långsamt och förbättring tar tid. Detta är något vi alla måste acceptera och möta livets utmaningar tillsammans.

Att uppmärksamma och synliggöra fibromyalgi, smärta & fatigue är ett viktigt steg för att drabbade och anhöriga ska mötas med ökad förståelse, respekt och kompetens. 
Lidande kanske inte syns lika mycket som det känns. Om smärtan vore synlig. Skulle du tro oss då?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.