Behandling, egenvård & strategier

Medicinska behandlingar

Vad gäller medicinering så hänvisar jag i första hand till behandlande läkare och understryker att läkemedel bör föreskrivas utifrån behov, symtombild & smärtanalys samt att denna patientgrupp är extremt lättpåverkade för biverkningar och toleransutveckling.
Jag talar av egen erfarenhet och lutar mig mot fakta när jag varnar om felaktiga behandlingar och biverkningar av läkemedel. Olika symtom och olika sorters smärta behandlas varierande och vid fibromyalgi kan det förekomma flera sorters smärta att ta hänsyn till samt symtom från flertalet av kroppens organsystem. 
Medicinering är liksom ALL behandling högst individuell så rådgör ALLTID med läkare. 
Läkemedel kan behövas för att lindra symtom men ska aldrig ersätta nödvändiga livsstrategier. 
Medicin ska verka som ett komplement till övrig behandling. 
Att förlita sig enbart på medicin när det inte finns något botemedel eller att ignorera bakomliggande orsak är ingen långsiktig lösning. 
Att se till helheten och behandla orsak genom fysiska, psykiska och kreativa strategier är grundläggande. Och att kombinera medicinska och icke-medicinska behandlingar med egenvård är den bästa vägen för smärtlindring. 
Det finns även en mängd olika hjälpmedel som kan underlätta och rent av lindra smärta. 

I många länder målar man utanför linjerna med olika behandlingsstrategier som har påvisat goda resultat vid smärtlindring och kanske vi globalt kommer se till fler former av smärtlindring i framtiden? 
Forskning pågår bland annat kring floating, tryckkammarbehandling, autoimmuna behandlingar eller antivirala behandlingar samt hormonella behandlingar, medicinsk cannabis, B-12 injektioner, oxytocin-behandling, psykedelisk terapi och aminosyror samt det smärtlindrande ämnet i alkohol. 
Det kan rent av finnas medicinska behandlingar som används vid andra diagnoser idag som kan komma att tillämpa vid kroniska smärttillstånd baserat på forskningsfynd.

Medicin kan vara en förutsättning för att egenvården ska fungera och det är viktigt att även lyfta fram livsstrategier som kan ge ökad livskvalitet i kombination med icke-medicinska och medicinska behandlingar.

 • NSAID och paracetamol. Studier visar att kombinationen Ibuprofen och Paracetamol i maxdos ger god smärtlindring. För många är denna kombination rent av mer givande än CNS-läkemedel. Själv tar jag maxdos av Alvedon och Ibumetin varje dag tillsammans med ytterligare läkemedel och tillskott. Ibland ersätter jag Ibumetin med Etoricoxib (tidigare Arcoxia)
 • Aminosyror, vitaminer, mineraler eller andra kroppsegna substanser kan också användas som behandling med varierande resultat vid smärtlindring, fatigue och nedsatt immunförsvar eller hormonella obalanser. Framförallt kan de minska hjärntrötthet, oro och ångest samt förbättra sömnen. Exempel kan vara vitaminerna B, C, D, mineralerna magnesium, selen, zink och järn samt aminosyror/enzymer – L-tyrosin, Taurin och Q-10. Via blodanalys kan du se över dina värden och komplettera via näringsrik kost eller tillskott utifrån behov. 
 • Aminosyran Tyrosin tar jag på fastande mage på morgonen för att stötta sköldkörteln och det hjälper mig bland annat med att reglera kroppstemperaturen som annars kan pendla mellan 35 till 38 med korta intervaller. 
 • Q-10 enzym (Ubidekarenon) är en kraftfull antioxidant som finns i immunsystemets celler och stärker immunförsvaret genom energiförsörjningen i kroppen. Det sägs vara vanligt med brist på Q-10 i samband med vissa sjukdomar och mindre forskningsstudier har påvisat smärtlindring vid fibromyalgi, minskad utmattning samt depression men framförallt så har Q-10 visat sig stärka hjärnan och hjärtat. Personligen upplever jag minskad hjärndimma, trötthet och utmattning främst av tyrosin men även i perioder av Q-10 medan det i perioder känns tvärtom istället.
 • Till kvällen tar jag aminosyran taurin samt magnesium. Taurin fungerar som en lugnande signalsubstans i nervsystemet och hjälper till att höja nivåerna av GABA i hjärnan. Det fungerar också som en antioxidant och snabbar på återhämtning, det motverkar skada och hjälper till med återuppbyggnaden av musklerna. Magnesium bidrar till normal muskelfunktion, normal proteinsyntes och till normal energiomsättning. Magnesium bidrar även till normal elektrolytbalans och till att minska trötthet och utmattning. För mig lindras myrkrypningar och kramper under natten. 
 • Örten Ashwaganda som utgör en väldokumenterad bas inom ayurvedisk medicin tar jag periodvis för att lindra stress, oro och nedstämdhet samt mental trötthet. 
 • Andra örter som har antiinflammatoriska egenskaper är bland annat ingefära och gurkmeja. Dessa använder jag mycket i matlagningen.
 • Magen behandlar jag med Fodmap-baserad kost, probiotika och inolaxol utöver mina icke-medicinska strategier.
 • Hampa, CBD och Medicinsk cannabis är olika preparat och mediciner som stärker det Endocannabinoida systemet utan att påverka belöningssystemet och läkemedel av denna typ är på stark frammarch inom smärtlindring då de inte är beroendeframkallande eller kan leda till överdosering. 
 • Medicinsk cannabis är ett läkemedel som är väletablerat över stora delar av världen och används med goda resultat vid exempelvis smärtlindring. Istället för att påverka hjärnans belöningssystem och skapa beroende så påverkar medicinen kroppens endocannabinioda system ECS som är ett betydande signalsystem i nervsystemet. ECS finns i ALLA kroppens celler och receptorer som minskar smärta i nervsystemet, stärker immunförsvaret och frisätter signalsubstanser eller måbra-hormon som dopamin och serotonin.
 • Mediciner för andra diagnoser som exempelvis reumatism, artrit, oro och ångest kan för vissa ge en del lindring. Lindring i ett organsystem kan ge lindring i fler av kroppens system. Det finns en stor mängd läkemedel vars effekt vid fibromyalgi är outforskad mark men forskningsfynd kan leda till användning av befintliga mediciner som idag används för andra diagnoser. Antivirala läkemedel, hormonbehandlingar och virusvaccin kanske kan leda till nya  medicinska behandlingar i framtiden.
 • Även smärtblockader och kortisoninjektionerkan i en del fall ge tillfällig lindring.
 • CNS-verkande läkemedel. Många läkemedel vid smärta som används utöver NSAID och paracetamol idag är CNS-verkande och kan delas in i antidepressiva, antiepileptika, muskelavslappnande och opiater. CNS läkemedel förlamar centrala nervsystemet vilket orsakar bland annat dåsighet, nedsatt koordinations-, bedömningsförmåga och förvirring. Dessa mediciner kan skapa beroende och toleransutveckling. De behöver trappas upp sakta och avvänjas långsamt då de kan orsaka svåra biverkningar samt svår abstinens vid avslutad behandling. 
 • Exempel på antidepressiva läkemedel kan vara: SNRI (ex. Cymbalta, Duloxetin), SSRI (ex. Fluoxetin, Zoloft) eller tricykliska antidepressiva som Amitriptylin och Saroten ( vilka ofta ger värre biverkningar än andra serotoninhöjande). Cymbalta, Duloxetine och Lyrica ökar mängden serotonin och noradrenalin i nervsystemet. Dessa används främst vid depression och generaliserat ångestsyndrom. Cymbalta är mest välkänd när det talas om att dämpa smärtimpulser och används därför vid ibland vid fibromyalgi med varierande effekt – från bra till ingen alls eller endast biverkningar. Lyrica eller pregabalin används främst vid depression och ångest samt vid förekomst av nervsmärta.
 • Exempel på antiepileptika kan vara gabapentin, pregabalin, lamotrigin, karba- mazepin, oxkarbazepin.
 • Exempel på muskelavslappnande kan Paraflex. 
 • Opiater tillhör också denna grupp av läkemedel och idag vet man att dessa inte hjälper vid nociplastisk smärta. Dessutom kan de leda till beroende redan efter några veckor och därför ska opiater ALDRIG användas vid långvarig behandling av smärta. Utöver att opiater leder till beroende så ökar toleransnivån vilket innebär att dosen aktivt måste ökas för att ge resultat. Opiater är idag ökända för att leda till missbruk och överdos. Det finns absolut läkemedel och tillskott som ger lindring men det finns även en uppsjö skadliga preparat. När det handlar om centrala nervsystemet och CNS-verkande läkemedel så är opiater en större risk än hjälp. Opiater bör i stort sett ALDRIG rekommenderas vid långvarig eller kronisk smärta då toleransutveckling och beroende i värsta fall kan leda till överdosering och döden. Den enda kända opiaten som har viss dokumenterad effekt vid fibromyalgi är Tramadol men vid långvarig smärta ska aldrig opiater föreskrivas. Fler exempel på opiater kan vara: OxyContin, GABA, Morfin. Dessa bör alltså undvikas.

Läkemedelsbehandling bör ske under rätta former. Rådgör ALLTID med legitimerad läkare och journalför dina erfarenheter. 
Lindring i ett system kan hjälpa andra drabbade områden. 
Det finns en stor mängd läkemedel vars effekt vid fibromyalgi är outforskad mark men forskningsfynd kan leda till användning av befintliga mediciner som idag används för andra diagnoser.


Mer om forskning kring läkemedel och annat finner du under fliken Dokumenterat.

The endocannabinoid system and the revolution of one| Rachel Knox |TEDTALKS

Re-Thinking Cannabis: The Therapeutic Potential of CBD | Ryan Crane, TEDTALKS

Hemp is the Key to The Future | Kyle Oliveira, TEDTALKS

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.