Behandling, egenvård & strategier

Psykoterapi, mental stimulans och kreativ terapi 

Psykoterapi kan lindra symtom genom att se till bakomliggande orsak och trauma.
Allt hänger samman och även psykiskt trauma kan ge kroppsliga besvär.När det känns som att omgivningen inte accepterar oss eller när isoleringen leder till ensamhet kan det vara bra att vända sig till någon som kan hjälpa dig att bryta skadliga tankemönster. Livslång sjukdom kan upplevas som ett pågående trauma och sorgearbetet kan vara tungt men att nå acceptans är en del av rehabilitering och ett viktigt steg mot ökad livskvalitet. 
Många som lider av kroniska tillstånd förknippar acceptans lite felaktigt med att ge upp. Själv väljer jag att acceptera en dag i taget och arbetar med att känna medkänsla för mig själv. 
Det är vanligt med parallella diagnoser som depression, ångest och PTSD vid fibromyalgi, kronisk smärta och fatigue. Genom att lära sig hantera de känslor som överväldigar oss kan vi uppleva ett ökat välmående i hela kroppen och knoppen. 
Psykoterapi kan vara fysiskt och mentalt läkande.
KBT, PDT, ACT, EAET, ISTDP är olika former av psykoterapi att välja bland. 

Kreativ terapi kan vara helande, mentalt stimulerande och bringa livsglädje. 
Exempel på detta kan vara att skriva, måla, dansa, sjunga, spela musik eller att odla och plantera.
Personligen tycker jag om att kombinera det kreativa med det psykodynamiska och att se till hela kroppen och sinnet. 
Mind Body Syndrome som utgör basen inom EAET bygger på tekniker som skrivterapi och meditation. Behandlingen ser till självmedkänsla och att befria sig från negativa känslor som kan bottna i trauma. Det kan vara exempelvis skuld, skam, ilska eller sorg som ökar smärtan och ångesten i nervsystemet. 
Skrivterapi och självmedkänsla har räddat mitt liv, gett mig insikt, glädje och harmoni i en annars mörk livssituation. 
Nedan följer länkar för dig som vill läsa mer och i min kommande bok utforskar jag detta vidare.

Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.