Behandling, egenvård & strategier

Äta bör man annars dör man

Vi behöver bränsle för att ladda batterierna och näringsrik kost samt en god vätskebalans är en förutsätting för att leva.
En varierad och hälsosam kost är ALLTID viktig och vid sjukdom behöver vi energi för att återhämta oss. 
Många som lider av mag- och tarmbesvär eller IBS kan behöva äta särskild kost som utesluter exempelvis gluten, laktos och/eller annat. 
Själv följer jag FODMAP och i kombination med andningsteknik har detta gett överraskande goda resultat mot mina magbesvär.
En komplett blodanalys under diagnos-utredningen kan avgöra om du behöver extra tillskott av något slag. Vissa vitaminer, mineraler, enzymer, aminosyror och antioxidanter är särskilt viktiga vid smärta och fatigue. De kan även hjälpa till att dämpa ångest, depression, stress och sömnlöshet. Alla vitaminer, mineraler och enzymer går att få i sig via kosten, via tillskott eller via läkemedel på recept.  
C-vitamin är extra viktigt för immunförsvaret samt för att bygga upp brosk och benvävnad. 
D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder (D är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för brist av och vissa grupper kan därför behöva tillskott.) 
B-vitaminerna är också viktiga att hålla i balans och vitamin B-12 är nödvändigt för nervsystemets funktion och behövs bland annat för cellernas ämnesomsättning samt för bildningen av blodkroppar.
Forskning har tidigare visat att vitamin B-12 har effekt vid t.ex. rygg- och neuropatiska smärtor. Brist på B-12 kan visa sig som besvär från nervsystemet och B-12 injektioner har i flertalet studier påvisat lindring vid kronisk smärta och fatigue. 
Enzymet Q-10 /Ubidekarenon har visat symtom-lindring hos individer med fibromyalgi och ME/CFS vid olika studier och jag upplever själv att detta lindrar – främst mot fatigue men ger även måttlig smärtlindring.
Mineralet magnesium är känt för dess smärtlindrande och kramplösande effekter. 
Magnesium kan tas oralt eller absorberas via huden och kan med fördel tas inför natten eller efter träning. Oralt så är formen magnesium-bisglycinat att föredra. Via bad är magnesium-sulfat eller epsomsalt att föredra. 
Även mineralerna järn, jod, selen och zink är också väsentliga i detta sammanhang och viktiga att hålla i balans. 
Aminosyran L-tyrosin kan vara extra värdefull för att stärka sköldkörteln som reglerar kroppens hormonproduktion.
Listan kan självklart göras längre men det får gärna inte bli för mycket på samma gång. 
Lagom är bäst och överdriven konsumtion kan vara skadligt liksom överdriven aktivitet eller överdosering av läkemedel (Läs mer under Medicinering.)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.