Profession

Känslofokuserad psyklogisk behandling

Vi riktar oss till personer som har långvarig primär, smärta fibro, ibs, tinnitus etc, dvs de tillstånd eller symtom som man tenderar att ha samtidigt och där man ser att centrala nervsystemet har en störd funktion men inte en skada.

Kort om mig

Namn: Daniel Maroti
Ålder 43
Sysselsättning:  Forskare vid SU, psykologiska inst. Klinisk psykolog inom region Stockholm.
Bakgrund:  Jag har under många år intresserat mig för patienter med långvariga kroppsliga symtom där psykologiska faktorer kan spela en större eller mindre roll för såväl utvecklandet och upprätthållandet av de kroppsliga symtomen. I tidigare psykologisk forskning har man lagt ett ganska stort fokus på patientens tankemönster, vilket jag inte alltid tror är det viktigaste fokuset. I mitt arbete som klinisk psykolog har jag mer sett att stressfyllda livserfarenheter, som trauman, både kan söndra kropp och själ. I min forskning har jag därför intresserat mig för psykologiska behandlingsmetoder som lägger stor vikt hur trauma kan påverka nervsystemet och hur vi med hjälp med känslofokuserade arbetsmetoder kan försöka påverka såväl kroppsliga som psykiska symtom.  

Aktuellt forskningsprojekt inom känslofokuserad terapi

Just nu så är vi igång med ett nytt större forskningsprojekt vid Stockholms Universitet där vi ska pröva att patienter får känslofokuserad psyklogisk behandling (likt EAET) i olika steg. I steg 1 så genomgår man en känslomässig undersökning för att se OM och i så fall HUR känslor (rädsla, ilska etc) kan bidra till kroppsliga symtom. I steg 2 får man den självhjälpsbehandling där man arbetar med guidade mediationer för att lugna nervsystemet och skrivterapi för att läka känslomässiga sår. Vid behov får man senare tillgång till en längre indivuduell behandling. Allt sker digitalt så man behöver inte vara skriven i Stockholm. Vi riktar oss till personer som har långvarig primär smärta, fibromyalgi, ibs, tinnitus etc, dvs de tillstånd eller symtom som man tenderar att ha samtidigt och där man ser att centrala nervsystemet har en störd funktion men inte en skada. Deltagare ska även rapportera att de varit med om stressfyllda livshändelser för att kunna inkluderas i behandlingsforskningen.


av Daniel Maroti, forskare och klinisk psykolog

Vill du också vara del av ett ideellt och innovativt projekt för att synliggöra smärta & fatigue? 
porslinspetra är en ny hemsida och blogg där drabbade, anhöriga och profession samarbetar med berättelser, kunskap och tips för ökad forskning och bättre livskvalitet i närvaro av smärta och fatigue.
Sajten uppdateras med nya berättelser och fakta efter hand – tillsammans kan vi skapa bättre villkor. Varmt välkommen att medverka så mycket eller lite som du vill.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.