Blogg

Många blir misstrodda inom vården då det saknas kunskap kring smärta

Eva Kosek är forskare vid Karolinska Institutet och överläkare vid Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon är en av drivkrafterna som försöker finna svar och behandlingar kring fibromyalgi. Hon är även en av de som introducerade den nya smärtmekaniska termen nociplastisk smärta.
Det finns tre sorters smärta och vid fibromyalgi (FM) kan man drabbas av flera typer, i olika utsträckning eller nivåer. Denna empatiska och kunniga kvinna har jag själv varit i kontakt med under årens lopp och jag är långt ifrån ensam om att tycka hennes forskning är minst sagt betydande. 
Smärta är en livsviktig varningssignal i nervsystemet men vid FM har symtomet smärta blivit en diagnos. Det som från början var en smal stig upp till hjärnan har blivit en motorväg där smärtsignalerna rusar fram. Processen kallas sensitisering och det skadade området är känsligt för minsta påfrestning samt beröring och kyla. 
Tillståndet går under beteckningen allodyni och är en plåga för den drabbade.

Vid fibromyalgi kan tre sorters smärta kan förekomma i varierande utsträckning – dessa delas in i nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk.
  • Nociceptiv smärta beror på inflammation eller skada i vävnad. Smärtan är lokal och kan sitta i huden, musklerna, blodkärlen, skeletten och i de inre organen. Vid exempelvis fibromyalgi, reumatiska sjukdomar samt vid artros, upprepade kotkompressioner och vissa former av cancer kan man känna långvarig vävnadssmärta. 
  • Neuropatisk smärta eller nervsmärta beror på skador eller sjukdomar i nervsystemet. En direkt skada på nerven eller tryck på nerven gör att du kan få ont. Du får ofta förändrad känsla i till exempel huden vid nervsmärta. Smärtan kan komma i attacker och den kan även stråla ut i en arm eller ett ben. Nervsmärta ger även stickningar och domningar. Fibromyalgi, diskbråck som påverkar nerver, ichias, karpaltunnelsyndrom, multipel skleros MS, stroke, ryggmärgsskada eller postoperativ nervsmärta är exempel på tillstånd där nervsmärta förekommer.
  • Nociplastisk smärta är ett fenomen som leder till smärtspridning när volymen på nervsignalerna vrids upp. Processen kallas även centralt störd smärtmodulering eller central sensitisering. Nociplastisk smärta är när smärtan blivit en sjukdom i sig och när smärtregleringen är dysfunktionell. Fibromyalgi är typexempel för denna typ av smärta. Då kan du ha ont utan att någon direkt skada kan hittas men du har förändringar som ger störningar i smärtfunktionen och du har blivit mer känslig för smärtimpulser. Detta kan orsaka långvarig och utbredd smärta i till exempel ryggen, musklerna och lederna.
Smärta kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken eller vilka sorters smärta du drabbas av

Huggande /Skärande / Ilande / Brännande / Bultande / Svidande / Stickande/ Intensiv/ Molande / Pulserande
Styrkan på smärtan brukar graderas från ett till tio då den kan variera från knappt märkbar (1)  till värsta tänkbara (10). 

I avsnitt 135 av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna berättar Eva Kosek om definitionen av olika slags smärta. Här kan du lyssna på lyssna på avsnittet:
https://ki.se/forskning/medicinvetarna-135-drabbad-av-langvarig-smarta

Många patienter med fibromyalgi och andra smärttillstånd har fortfarande svårigheter att bli tagna på allvar av vården. Eva Kosek tror detta beror på att smärta är ett komplext tillstånd som kräver mycket kunskap om man ska förstå den. Hennes personliga åsikt är att avancerad smärtvård kräver specialistkompetens, något som är en bristvara idag, då alltmer hänvisas till primärvården. 
“Många patienter far illa på grund av att de möts av okunskap”, säger hon och lyfter fram något som många drabbade, inklusive jag själv, råkat ut för.

Just nu intresserar sig Eva Kosek särskilt för autoreaktiva antikroppars roll vid FM. 

“Vi undersöker om en del av patienter med fibromyalgi har autoimmuna komponenter som orsakar de här störningarna i nervsystemet. Om så är fallet skulle de kunna behandlas med immunomodulerande behandlingar”, säger hon. 
Faktum är att forskningen kommit så långt att kliniska läkemedelsstudier pågår under 2024.

Här hittar du mer om Eva Kosek och hennes betydande forskning

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.