Blogg

Likt en influensa som aldrig går över

Försämring och ökat symtompåslag vid ansträngning (PEM) förekommer vid både fibromyalgi (FM) och ME. Jag är själv en av de som upplever svåra besvär från immunsystemet och har ett lågt aktivitetsfönster med lätt till PEM. Det kan nästan kännas som jag är allergisk mot livet när immunsystemet attackerar sig själv utan anledning och jag drabbas av otaliga symtom som triggar hela kroppen och sinnet. 
Immunförsvaret skyddar kroppen mot sjukdomar och påverkar det immuna organsystemet, lymfsystemet samt magen. Immunsystemets celler finns överallt i kroppen, i blodet, direkt under huden och i alla våra organ. Dessutom samlas immunceller i våra halsmandlar (tonsillerna), i brässen (thymus), i mjälten, i våra lymfknutor och benmärgen utgör källan till alla immunsystemets celler.
Autoantikroppar kan vara EN möjlig bidragande orsak till fibromyalgi hos cirka hälften av de drabbade och många vittnar om influensaliknande besvär som ökar markant vid aktivitet. Även vid ME förekommer autoantikroppar och symtom från immunsystemet.
Vid autoimmuna sjukdomar angriper immunsystemet felaktigt den egna vävnaden i kroppen. Några av de mest vanliga autoimmuna sjukdomarna är glutenintolerans (celiaki), sköldkörtelsjukdom, ledgångsreumatism, typ 1-diabetes och multipel skleros (MS). 


Camilla Svensson är en av eldsjälarna som jag har haft kontakt med under tiden som denna hemsida tagit form. Denna begåvade och ödmjuka kvinna forskar vid Karolinska Institutet för att hitta nya behandlingar som kan hjälpa många drabbade. Mediciner som idag används mot andra diagnoser kan visa sig vara effektiva även vid diagnoserna FM och ME. Faktum är att nya läkemedel testas på fokusgrupper under 2024.

Mer om Camilla Svenssons värdefulla forskning kan man bland annat läsa om på Karolinska Institutets hemsida.

Det finns även ett kort men informativt avsitt i programmet Sverige forskar som sänds på Sveriges Utbildningsradio. Informationen är viktig för drabbade, anhöriga och profession. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.